Национална инцијатива за облак за отворена наука

развој на национална стратегија за отворена наука, отворени сервиси и инфраструктура

Пракси за отворена наука

Отворени публикации и податоци

Отворено достапни истражувачки резултати
Издаваштво со отворен пристап
Продукција на богати метаподатоци

Отворени методи и алатки

Лиценцирање
Користење на софтвер со отворен код и отворени стандарди и интерфејси

Отворени сервиси и инфраструктура

Репозиториуми на податоци
Користење на облакот за отворена наука

Отворена наука и истражување

img

Отворена наука е движење кое има за цел научните истражувања, податоците и дисеминацијата да бидат достапни до сите заинтересирани во општеството

Wikipedia отворено образование ~ отворено истражување

Најнови вести

UNESCO состанок за отворена наука

UNESCO is pleased to announce the forthcoming expert meeting on Open Science and Intellectual Property Rights to be held online on 23 April from 12:00 to 14:00 (CEST).    This online meeting is part of a series of actions aiming to build a global consensus on Open Science and developing an international standard-setting instrument in the form of a UNESCO Recommendation on Open […]

Read more

Агенда на првиот состанок на иницијативиата за отворена наука во облакот

Време Наслов Презентер 15.03.2021, понеделник 12:00 – 12:10 Отворена наука и иницијативи за облакот за отворена наука Анастас Мишев, ФИНКИ 12:10 – 12:25 Отворени податоци и публикации Владимир Трајковиќ, ФИНКИ 12:25 – 12:40 Отворени методи и алатки Бојана Котеска, ФИНКИ 12:40 – 12:55 Отворени сервиси и инфраструктури Соња Филипоска, ФИНКИ 12:55 – 13:30 Отворена дискусија за воспоставување на […]

Read more