Отворена наука и истражувања

“Отворената наука е движење за да се направат научни истражувања, податоци и дисеминација достапни за сите нивоа на општеството кое истражува.”

Отвореност

Отвореноста е клучен принцип на науката и истражувањето, создавајќи нови можности за учество на истражувачи, носители на одлуки и пошироката јавност.

Научното знаење по природа е отворено и одговорно, а оваа отвореност треба да се рефлектира не само во собирањето податоци, туку и во методите на истражување и проценка. Othersелбата на другите да пристапат и да ги користат резултатите од истражувањето укажува на значењето на студијата и, бидејќи нејзините резултати се широко користени, отвореноста исто така го зголемува влијанието на тоа истражување.

Отворената наука вградена во истражувачкиот процес