Потпишете ја декларацијата

Со пополнување на формата се сложувате да бидете потписник на Декларацијата за Националната иницијатива за отворена наука nosci.mk