Национална инцијатива за облак за отворена наука

развој на национална стратегија за отворена наука, отворени сервиси и инфраструктура

Пракси за отворена наука

Отворени публикации и податоци

Отворено достапни истражувачки резултати
Издаваштво со отворен пристап
Продукција на богати метаподатоци

Отворени методи и алатки

Лиценцирање
Користење на софтвер со отворен код и отворени стандарди и интерфејси

Отворени сервиси и инфраструктура

Репозиториуми на податоци
Користење на облакот за отворена наука

Отворена наука и истражување

img

Отворена наука е движење кое има за цел научните истражувања, податоците и дисеминацијата да бидат достапни до сите заинтересирани во општеството

Wikipedia отворено образование ~ отворено истражување

Најнови вести

Повик за учество во EOSC Future User Group

Проектот EOSC Future има отворено повик за сите заинтересирани истражувачи од различни научни области, да се пријават за учество во активностите за ко-дизајн и валидација на идните EOSC услуги на корисничко ниво. Оваа група од најмалку 200 EOSC корисници, наречена EOSC Future User Group треба да даде свој придонес и мислење за решенијата развиени од […]

Read more

UNESCO состанок за отворена наука

UNESCO is pleased to announce the forthcoming expert meeting on Open Science and Intellectual Property Rights to be held online on 23 April from 12:00 to 14:00 (CEST).    This online meeting is part of a series of actions aiming to build a global consensus on Open Science and developing an international standard-setting instrument in the form of a UNESCO Recommendation on Open […]

Read more