Национална инцијатива за облак за отворена наука

развој на национална стратегија за отворена наука, отворени сервиси и инфраструктура

Пракси за отворена наука

Отворени публикации и податоци

Отворено достапни истражувачки резултати
Издаваштво со отворен пристап
Продукција на богати метаподатоци

Отворени методи и алатки

Лиценцирање
Користење на софтвер со отворен код и отворени стандарди и интерфејси

Отворени сервиси и инфраструктура

Репозиториуми на податоци
Користење на облакот за отворена наука

Отворена наука и истражување

img

Отворена наука е движење кое има за цел научните истражувања, податоците и дисеминацијата да бидат достапни до сите заинтересирани во општеството

Wikipedia отворено образование ~ отворено истражување

Најнови вести

2021 SEE User Forum | 3-4 Ное 2021: споделување на искуствата со Отворена Наука

Како истражувачите можат да добијат придобивки од European Open Science Cloud? Која е улогата на Националните истражувачки и едукативни мрежи (NRENs) во EOSC? Како регионалната заедница може да се поврзе безбедно со нивните колеги и кои се предизвиците кои не очекуваат?Ова се само некои од темите кои ќе бидат дискутирани Форумот за корисници за југоисточна Европа кој ќе се одржи од […]

Read more

EOSC Future го отвора првиот RDA отворен повик

Како дел од EOSC Future проектот, Алијансата за истражувачки податоци, Research Data Alliance (RDA), го лансира првиот повик за предлози за подобрување на техничките податочни работни рамки за EOSC. Овие предлози треба да се фокусираат на одржувањето, оптимизацијата и документацијата на постојни работни рамки кои се во согласност со излезите и препораките на RDA.  Оние кои сакаат да аплицираат треба да го направат тоа […]

Read more

Повик за пријава во регистарот на EOSC Асоцијацијата

EOSC Асоцијацијата е централната точка за сите засегнати страни во EOSC како што се оние кои го финансираат истражувањето, оние кои дефинираат политики и правила, организации кои изведуваат истражувања, како и операторите на истражувачките инфраструктури. Асоцијацијата има за цел да овозможи креирање на единствен европски глас за целите на застапувањето и репрезентацијата на сите засегнати страни […]

Read more