Nisma kombëtare për shkencën e hapur (Cloud)

zhvillimi i strategjisë kombëtare për shkencë të hapur, shërbime të hapura dhe infrastrukturë.

Praktikat e shkencës së hapur

Publikime dhe të dhëna të hapura

Rezultatet e hulumtimit në dispozicion të hapur
Botime me qasje të hapur
Prodhimi i metadata të pasura

Metodat dhe mjetet e hapura

Licencimi
UPërdorimi i softuerit me burim të hapur, standarde dhe ndërfaqe të hapura

Shërbime të hapura dhe infrastrukturë

Deponimet e të dhënave
Përdorimi i një cloud-i të hapur shkencor

Shkenca e kërkimeve të hapura

img

Shkenca e hapur është nisma për ta bërë kërkimin shkencor, të dhënat dhe shpërndarjen, të arritshme për të gjitha nivelet e një shoqërie kërkuese.

Wikipedia open scholarship ~ open research

Lajmet e fundit

Thirrje për pjesëmarrje në Grupin e përdoruesve të ardhshëm EOSC

Projekti “EOSC Future” ka një thirrje të hapur për të gjithë studiuesit e interesuar nga fusha të ndryshme shkencore që të aplikojnë për pjesëmarrje në aktivitetet për bashkë-dizajnimin dhe vërtetimin e shërbimeve të ardhshme EOSC në nivelin e përdoruesit. Ky grup prej të paktën 200 përdoruesish të EOSC, i quajtur Grupi i Përdoruesve të Ardhshëm […]

Read more

Takim i hapur shkencor i UNESCO-s

UNESCO is pleased to announce the forthcoming expert meeting on Open Science and Intellectual Property Rights to be held online on 23 April from 12:00 to 14:00 (CEST).    This online meeting is part of a series of actions aiming to build a global consensus on Open Science and developing an international standard-setting instrument in the form of a UNESCO Recommendation on Open […]

Read more

Themelimi i NOSCI.mk

Ju bëjmë thirrje të gjitha palëve të interesuara të regjistrohen dhe të marrin pjesë në takimin e parë për krijimin e iniciativës kombëtare të shkencës së hapur cloud, e cila do të mbahet online më 15.03.2021.Të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar do të pranojnë një link për webinar-in online.

Read more